„Lékaří si myslí, kdovíjak pomohli nemocnému, když dali chorobě vhodné jméno.“