„Lid, který je přesvědčen, že vládcové pracují pouze pro jeho blaho, dovoluje svou ústupností, aby si upevnili moc.“