„Dříve než začnete milovat své nepřátele, měli bychom se lépe chovat ke svým přátelům.“