„Vidíš-li, kolika se vede lépe, pomysli na ty, jimž se vede hůře.“